Ποιότητα στην καλύτερη τιμή

Λίγα Λόγια για μας

Η Μπεξής Food Service I.K.E. ιδρύθηκε το 1996, με στόχο τη δημιουργία και ανάπτυξη ισχυρών δεσμών συνεργασίας με τους συνεργάτες μας, με βάση την ποιότητα, τη τιμή, την αξιοπιστία και τη συνέπεια της δουλειάς μας. Η εταιρία μας παρέχει προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις βέλτιστης ποιότητας για να παρέχουμε περισσότερη αξία στους πελάτες μας ώστε να κερδίζουμε το σεβασμό και την αφοσίωσή τους. Η εταιρία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους ρυθμούς και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, καθιστώντας την ευέλικτη ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Τελευταίος αλλα εξίσου σημαντικός σκοπός της επιχείρησης μας είναι να δίνουμε την ευκαιρία στους υπαλλήλους μας να συμμετέχουν στην επιτυχία της εταιρείας που οφείλεται σε αυτούς. Η εταιρία προσφέρει στους ανθρώπους ευκαιρίες απασχόλησης με βάση την απόδοση. 'Εχουμε δημιουργήσει για τους υπαλλήλους ένα ασφαλές, συναρπαστικό και συμμετοχικό περιβάλλον εργασίας που δίνει σημασία στη διαφορά και αναγνωρίζει τις μεμονωμένες συνεισφορές, για να τους βοηθάμε να απολαμβάνουν συναισθήματα ικανοποίησης και εκπλήρωσης από την εργασία τους.