ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
    Κατεβάστε σε μορφή pdf τους ισογισμούς της εταιρείας Μπεξής Food Service Ι.Κ.Ε (ΜΠΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε.)
Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2016

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf ( 0.69kb).

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2017

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf ( 0.76kb).

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2018

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf ( 0.28kb).

Ισολογισμός 2019

Ισολογισμός 2019

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf ( 0.27kb).

Ισολογισμός 2020

Ισολογισμός 2020

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf ( 0.76kb).