ΣΗΣΑΜΙ ΦΥΣΙΚΟ
Σησάμι Φυσικό
  • Σησάμι Φυσικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σησάμι Φυσικό Ινδίας 99.95% καθαρότητας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί 25Kg